Мишинський ЗДО «Струмочок»(ясла-садок) Нижньовербізької сільської ради
Івано-Франківська область, Коломийський район

Правила прийому до ЗДО

Правила прийому у дитячий садок

             Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Для прийому дітей в ЗДО потрібно надати такі документи:

1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім'я директора .

2. Свідоцтво про народження (копію).

3. Згода на збір та обробку персональних даних.

4. Медична картка дитини (форма 026-о).

5. Копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії дітей)

 До пільгових категорій відносяться:

Діти – інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ЗДО;

Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого лиха, аварій, катастроф;

Діти, які перебувають під опікою;

Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та учасників бойових дій.

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра¬їни, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окре¬мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на¬вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов¬ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон¬сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер¬жавної (комунальної) форми власності.2.   Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти  керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

3.   За дитиною  зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів.

4.    Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

-   за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-    на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

-    у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ЗДО  повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

5.   Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

6.   Харчування дітей у ЗДО  та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

7.   Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

Батьки зобов”язані:

1.   вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до     20 числа поточного місяця;

2    своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

3    віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

4    приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

5    дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;

6    своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;

7    у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.

 

            Батьки мають право:

-    вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації  

      додаткових послуг;

-     відвідувати заняття та інші освітні  заходи;

-    заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

 

Коли приводите вранці дитину в садок, притисніть його (сердечко до сердечка) і постарайтеся передати йому своє тепло. Материнська любов – кращий захист від всіх хвороб!

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *