Мишинський ЗДО «Струмочок»(ясла-садок) Нижньовербізької сільської ради
Івано-Франківська область, Коломийський район

Завдання закладу дошкільної освіти на новий навчальний рік

Завдання на 2021/2022 навчальний рік

1. Формувати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання, духовності, національної свідомості, шляхом співпраці педагогічної тріади (педагоги, діти, батьки).

2. Формувати у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини через призму Базового компонента дошкільної освіти.

3. Удосконалити роботу з дітьми по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції засобами сучасних інноваційних  методів навчання.

4. Спрямувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом ціннісного ставлення до власного здоров’я.

5. Забезпечити наступність закладу дошкільної освіти та початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа». 

 

 

Логін: *

Пароль: *